Tư vấn đắc lược - chiến lược
Chuyển giao công nghệ đa ngành
Mua là bán

CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ @Nhu cầu cần: mua nhanh, bán nhanh, nhận chuyển nhượng nhanh, chuyển nhượng nhanh Các loại Giấy chứng ...

Ngày đăng: 07/01/2020 Lượt xem: 1,110
 @Nhu cầu cần: mua nhanh, bán nhanh, nhận chuyển nhượng nhanh, chuyển nhượng nhanh Các loại Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp, phát minh sáng chế giải pháp hữu ích, chỉ dẫn địa lý cấp quốc gia và quốc tế.

- Cần mua - nhận chuyển nhượng Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu (văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ-SHTT-noip nhãn hiệu-thương hiệu) quốc gia;
- Cần bán - chuyển nhượng Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu (văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ SHTT- noip nhãn hiệu - thương hiệu) quốc gia
- Cần mua - nhận chuyển nhượng Giấy chứng nhận đăng ký phát minh sáng chế-giải pháp hữu ích (văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ-SHTT-noip phát minh sáng chế - giải pháp hữu ích) quốc gia;
- Cần bán - chuyển nhượng Giấy chứng nhận đăng ký phát minh sáng chế - giải pháp hữu ích ( văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ-SHTT- noip phát minh sáng chế - giải pháp hữu ích) quốc gia.
- Cần mua, bán, nhận chuyển nhượng, chuyển nhượng Giấy chứng nhận đăng ký kiểu dáng công nghiệp ( văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ-SHTT-noip kiểu dáng công nghiệp) quốc gia;
- Cần mua, bán, chuyển nhượng, nhận chuyển nhượng Giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý (văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ-SHTT-noip  chỉ dẫn địa lý) quốc gia.CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT SƠN NƯỚC
Đăng ký nhãn hiệu thương hiệu cấp văn bằng chứng nhận SHTT - NOIP tổng 1tr
MÁY KHUẤY SƠN NHẬP KHẨU: Tốc độ 1400-1800v/p; C.Suất 2.2-22Kw; 25-120TR/máy, Tự động hoàn toàn. Chạy 100-1000kg/mẻ
Nước giặt XPA
CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT SẢN PHẨM MỸ PHẨM: HAIR CARE